תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים גם יחד.
התכנים המופיעים באתר הם בבעלות בעלי האתר בלבד. אין להעתיק ו/או לשכפל תכנים המופיעים באתר, ללא אישור מפורש ובכתב, מבעלי האתר.
התכנים המופיעים באתר הנם לצורך מתן הסבר כללי על תחום מיזוג האוויר ואינם מהווים המלצה לרכישת מערכת זו או אחרת.
בעלי האתר אינם אחראים לתקינות המידע ו/או נכונותו ולא יישאו בכל אחריות שהיא לגבי נזקים שיגרמו לגולש זה או אחר כתוצאה מהמופיע באתר.
התכנים המופיעים באתר אינם מחייבים את בעלי האתר לספק שירות כזה או אחר.אופי השירות שיסופק ללקוחות יהיה אך ורק בהתאם לסיכום בכתב עם המפעיל העצמאי.
המשתמש באתר מבין ומאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי המתקין שיופנה אליו על ידי בעלי האתר הוא מתקין עצמאי.

 

המשתמש באתר מבין ומאשר כי כל האחריות לגבי בצוע פרויקטים תהייה על המתקין העצמאי ולא על בעלי האתר.
על ידי מילוי טפסי האתר ואו גלישה באתר, מסירים גולשי האתר כל אחריות שהיא מבעלי האתר, הן לגבי היועצים העצמאיים שיופנו אליהם והן לגבי אופן עבודתם של המתקינים העצמאיים הנשלחים – כל האחריות לבצוע העבודות יהיו על המתקינים עצמם.

שתפו אותנוEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr