בווילה הותקנה מערכת מיזוג אויר מסוג "VRF" מתוצרת "SAMSUNG"  הכוללת מעבה דגם
AM220FXVAGH/EU בתפוקה כוללת של  KW61.5 (210.200 ב.ט.יו/שעה) שחובר למאיידים שלהלן.

 

פירוט מערכות המיזוג שהותקנו:

מרתף – מאייד עילי בתפוקה של כ- 24.200 ב.ט.יו/שעה
חדר – מאייד ניסתר בתפוקה של 9.600 ב.ט.יו/שעה
מטבחון – מאייד ניסתר בתפוקה של 12.300 ב.ט.יו/שעה

מטבח – מאייד ניסתר בתפוקה של 24.200 ב.ט.יו/שעה
סלון – מאייד אנכי נסתר בתפוקה של 19.100 ב.ט.יו/שעה – 2 יח..
פינת משפחה –  מאייד ניסתר מתועל לחץ בינוני בתפוקה של 24.200 ב.ט.יו/שעה

חדר ארונות הורים –  מאייד נסתר בתפוקה של 15.400 ב.ט.יו/שעה
ח. רחצה הורים – מאייד ניסתר מתועל לחץ בינוני בתפוקה של 19.100 ב.ט.יו/שעה

חדר משפחה עליון – מאייד ניסתר בתפוקה של 19.100 ב.ט.יו/שעה
חדרי ילדים – 3 מאיידים ניסתרים בתפוקה של 15.300 ב.ט.יו/שעה
חדר עבודה – מאייד ניסתר בתפוקה של 15.350 ב.ט.יו/שעה
חדר כביסה – מאייד ניסתר בתפוקה של 7.500 ב.ט.יו/שעה

• טרמוסטאט חדר קירי BASIC הותקן בכל חדר.
• בקר מרכזי TOUCH  שהותקן בכניסה לבית ודרכו ניתן לשלוט בכל יחידות המיזוג בבית.