המערכות שהותקנו:

המערכת כוללת מעבה בתפוקה של 136.500 ב.ט.יו/שעה שמחובר למאיידים הבאים:

ממ"ד: מאייד עילי בתפוקה של 9.600 ב.ט.יו/שעה

מטבח: מאייד ניסתר בתפוקה של 24.300 ב.ט.יו/שעה

פ. משפחה/פינת אוכל/סלון : מאייד ניסתר בתפוקה של 19.100 ב.ט.יו/שעה – 3 יח.

חדרי ילדים: מאייד עילי בתפוקה של 12.300 ב.ט.יו/שעה – 4 יח.

חדר הורים: מאייד ניסתר בתפוקה של 15.400 ב.ט.יו/שעה

פאנל שליטה קירי למאיידים נסתרים – 5 יח.