ווילה בגודל של 450 מ"ר – בווילה הותקנה מערכת מיזוג אוויר VRF מתוצרת "GREE".

 

פרוט הציוד שהותקן:

2 מעבים בתפוקה נומינלית של 246.000 ב/ט/יו שעה אשר חוברו למאיידים הבאים:

חדר אורחים: מאייד נסתר – GMVR36

חדר הורים: 2 מאיידים ניסתרים – GMVR71

חדר עבודה: מאייד ניסתר- GMVR45

מטבח: 2 מאיידים ניסתרים – GMVR71

סלון: 2 מאיידים אנכיים- GMV-R140

חדר מרתף: מאייד ניסתר GMVR36

חדר מרתף: מאייד ניסתר GMVR36

  •  בקר מרכזי לשליטה על כל היחידות מכניסת הבית.
  •  בקר קירי משוכלל בכניסה לכל חדר.